Thesis

-Hoffmann, M. (2012), 'From locomotion to cognition', PhD thesis, University of Zurich (pdf).
- Reinštein, M. (2011). (in English) Use of adaptive filtering methods in inertial navigation systems, CTU in Prague, FEE (pdf)
- Vavrečka, M. (2008). (in Czech) Application of the cognitive semantics in the model for the spatial terms representation. Unpublished PhD thesis, Masaryk University in Brno, Czech Republic.(pdf)

Supervised students:

Michal Vavrečka:

Michal Reinštein:

BP: Kaňuch L.: Modelovanie turbulencie a vplyvu vetra na letadlo (2008)
BP: Burian M.: Zpracování signálů navigační jednotky (2009)
DP: Ficek P.: Systém pro řízení náklonné rotační plošiny (2009)
DP: Šimánek J.: Analysis of suboptimal models for INS/GPS navigation (2011)
DP: Burian M.: Algoritmy zpracování signálů inerciálních senzorů v reálném čase (2011))
BP: Kubelka V.: Vibration Suppression in Inertial Sensors Signals (2011)